Fotografia Pere Valeriano, es dedica a la prestació de serveis de fotografia amb domicili social al carrer Sant Cristòfol 6-baix, 07600 L'Arenal, Illes Balears. A través d'aquest AVÍS LEGAL es pretén regular l'accés i ús, i en general, la relació entre aquest Portal (en endavant WEBSITE) accessible a l'adreça d'Internet www.pedrovaleriano.com, i els usuaris del WEBSITE (en endavant usuaris) .

Per tal de facilitar un desenvolupament ràpid i eficaç de la relació entre Fotografia Pere Valeriano i els usuaris, Fotografia Pere Valeriano garanteix mitjançant aquest avís, la privacitat dels serveis en línia d'acord amb les exigències legals i informa sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal perquè els usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a Fotografia Pere Valeriano seves dades personals a través del formulari electrònic de contacte ofert per Fotografia Pere Valeriano al seu WEBSITE.

Els usuaris consenten el tractament d'aquestes dades personals per Fotografia Pere Valeriano en els termes de la present Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Fotografia Pere Valeriano garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament automatitzat d'acord a la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, el Reial Decret 994/1999, de 11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, així com tota la normativa aplicable a aquesta matèria).